Günümüzde havacılık alanında ülkemizin yaptığı atılımlarla gelişen havacılık sanayimizin ihtiyacı olan hava aracı parçalarının tasarım, iyileştirme ve imalatı konusunda her türlü proje geliştirebilecek durumdayız.

Multi Science Gate